من تنظیماتش رو انجام دادم و مثل اینکه اون آموزش هم مربوط به تنظیماتش بود.


من میخوام یه توضیحی در مورد این بدید که باید منتظر باشم تا اون گزینه های تیک بخورن؟

در کل منظورم اینه که در مورد کاربرد قسمت ریپورت ها توضیح بدین