پنل مدیریت من مشکل جدی پبدا کرده نمیتونم هیچ کاری کنم هیچ امکاناتی نداره باید چجوری پنل اصلی خودم دوباره برگردونم ؟
مشکل حل شد . از یه جای دیگه بود