سلام به همهچند ماهه آواره شدم

برای اینکه یک هاست دانلود میخواستم . اما وارز باشه و DMCA رو نادیده بگیره.

متاسفانه هلند و المان مطلقا وارز نیستند (کلی اخطار دارم ازشون)

قوانین همه دیتاسنترهارو خوندم و فقط سوئد 100% وارزه.شما شرکت هایی رو میشناسید در ایران که از سوئد سرور داشته باشن ؟


لطفا نام ببرید

ممنونم