سلام

دو دامنه دارم


Moje.ir
Shaal.ir

میخوام بفروشمشون . کسی مایل نیست بخره یا برام بفروشه ....

مهر 1391 اعتبارش تموم میشه.

قیمت پایه رو هم میزارم به اختیار خودتون .... به قول بعضی ها ... هر چی کرمته ...