اره دیگه بدبختی منم اینه که رایگانه
اگه پولی بود که راحت بود
کی حاضره یکی از این دوکار رو برام بکنه که این چت روم درست بشه
1. راهنمایی کنه که چ جوری اینو نصبش کنم؟
2. روی هاست خودش نصب کنه، منو ادمین روم کنه تا یه iframe از روش تو وبلاگم بذارم؟


کـــــــــــــــــــــمــ ـــــــــــــــــــــــکـ ـــــــــــــــــــمـــــ ـــــــــــم کـــــــــــــــــــنــــ ــــــــــــــــــیــــــ ــــــــــــــــــــــد