من یک مشکل دارم و اونم کاربرانی که پسندیده میشن مطالبشون و برای اطلاع به تب پسند ها در ***فایلشون میرن اولین صفحه مشکلی نداره و نمیاش داده میشه.
ولی وقتی می خوان برن به صفحه های دوم و سوم و ... پسند ها باز نمیشه

خلاصه بگم صفحه های پسند ها مشکل داره
مشکل از کجاست؟