این هست :
User Legend Color Bar (TheProphet)

در ضمن قوانین رو هم بخون :

2.8 بالا آوردن تاپیک ها و پست ها قبل از 24 ساعت ممنوع است و موجب حذف آنها خواهد شد.