همانطور که می دانید گوگل بعد از یک سال استفاده از الگوریتم پاندا و ارائه نسخه های مختلفی از آن که در هر یک سعی شد خطاهای این الگوریتم بر اساس تشخیص ارزش محتوای صفحات وب حذف شوند،برای مقابله با اسپمرها و صفحه‌های تبلیغاتی بی محتوا رو به استفاده از الگوریتم پنگوئن گوگل ( Google Penguin ) آورد .طرح لینک یا Link scheme یکی از معیار های اسپم بودن یک سایت برای الگوریتم پنگوئن گوگل است. در این مقاله مواردی که باعث اسپم شدن یک سایت از دید پنگوئن خواهد شد را بررسی خواهیم کرد.


Link schemes
Your site's ranking in Google search results is partly based on analysis of those sites that link to you. The quantity, quality, and relevance of links count towards your rating. The sites that link to you can provide context about the subject matter of your site, and can indicate its quality and popularity. However, some webmasters engage in link exchange schemes and build partner pages exclusively for the sake of cross-linking, disregarding the quality of the links, the sources, and the long-term impact it will have on their sites. This is in violation of Google's Webmaster Guidelines and can negatively impact your site's ranking in search results. Examples of link schemes can include:

Links intended to manipulate PageRank

Links to web spammers or bad neighborhoods on the web

.(''Excessive reciprocal links or excessive link exchanging ("Link to me and I'll link to you


Buying or selling links that pass PageRankThe best way to get other sites to create relevant links to yours is to create unique, relevant content that can quickly gain popularity in the Internet community. The more useful content you have, the greater the chances someone else will find that content valuable to their readers and link to it. Before making any single decision, you should ask yourself the question: Is this going to be beneficial for my page's visitors?
It is not only the number of links you have pointing to your site that matters, but also the quality and relevance of those links. Creating good content pays off: Links are usually editorial votes given by choice, and the buzzing blogger community can be an excellent place to generate interest.
Once you've made your changes and are confident that your site no longer violates our guidelines, submit your site for reconsideration.


طرح لینک
رنکینگ سایت شما در نتایج جستجوی گوگل تا اندازه ای بر اساس تجزیه و تحلیل سایت هایی است که به شما لینک داده اند. کمیت، کیفیت، و ارتباط لینک هایی که به سایت شما داده شده است توسط گوگل محاسبه می شوند. اگر سایت هایی که به شما لینک داده اند در مورد موضوع سایت شما باشد، این موضوع می تواند کیفیت و محبوبیت لینک ورودی را نشان دهد. با این حال، برخی از طراحان سایت های اینترنتی در برنامه های خود تبادل لینک تعاملی و ساخت صفحات مشترک به طور انحصاری تنها به خاطر ارتباط متقاطع بدون توجه به کیفیت لینک ها، منابع، و تاثیر دراز مدت آنها بر روی سایت های خود را دارند. این موضوع نقض راهنمای مدیران سایت گوگل است و در رتبه بندی سایت شما در نتایج جستجو می تواند اثر منفی داشته باشد. نمونه هایی از طرح های لینک شامل موارد زیر است :
•لینک هایی که با هدف افزایش رتبه سایت ایجاد می شوند
•لینک به بدافزارهای تحت وب و سایت های همسایه مخرب
•لینک های متقابل بیش از حد و تبادل لینک (شما سایت من را لینک کنید و من هم سایت شما را لینک می کنم!)
•خرید و فروش لینک برای افزایش رتبه سایت
بهترین راه برای گرفتن لینک از سایتهای دیگر این است که مطالب مرتبط و منحصر به فرد ایجاد کنید، این کار می تواند به سرعت باعث به دست آوردن محبوبیت در جامعه اینترنت را برای شما به ارمغان بیاورد. مطالب مفید تر داشته باشید، کسی که مطالب شما را پیدا می کند به احتمال بیشتری مطالب ارزشمند را به خوانندگان خود معرفی کرده و به سایت شما لینک خواهد داد. قبل از هر گونه تصمیم گیری فردی، شما باید از خودتان سوال بپرسید: آیا این مطلب برای بازدید کنندگان صفحه من سودمند خواهد بود؟
نه تنها تعداد لینک هایی که شما به سایتتان می دهید اهمیت دارد، بلکه کیفیت و نحوه ارتباط آنها نیز مهم است. لینک ها به طور معمول انتخاب خوانندگان یک مطلب و انتشار لینک شما در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی است که می تواند مکان جالبی برای ایجاد علاقه مندان به این مطالب باشد .
هنگامی که شما تغییرات خود را اعمال کنید و اطمینان دهید که دیگر دستورالعمل های ما را نقض نمی کنید،سایت خود را برای بازنگری ثبت کرده اید.

منبع: گوگل
_گرد آوری توسط طراحی سایت نونگار پردازش