منظور ایشون لابد همین بوده . قصد همه اعضای این فروم کمک کردن به شما هست . شما یادتون رفته بود CHMOD777 کنید.
موفق باشید .
بسته شد.