خب اگه امکانش باشه برام پ.خ کنید چون من کل گوگل رو سرچیدم اما اسکریپت سالمش رو پیدا نکردم.