شرکت پارسیس پردازش با هدف ایجاد وب سایت های موفق و پر بازده و به منظور گسترش فرهنگ کسب درآمد از اینترنت در ایران بنا دارد تا با همکاری صاحبان تجارت ها و طی یک فرآیند مشارکتی و تخصصی به تولید وب سایت هایی با ایده های نو اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال طرح تجاری خود(مختصر و مفید)، شرایط همکاری و اطلاعات تکمیلی مشارکت را دریافت نمایند.
http://www.parsispardazesh.com/contents/view/2