دارای سی پنل (آخرین نسخه)


مقدار فضا: 1 گیگ
امکانات : نامحدود
قیمت سالانه : 19000 تومان

مقدار فضا:2گیگ
امکانات : نامحدود
قیمت سالانه : 39000تومان

مقدار فضا: 3 گیگ
امکانات : نامحدود
قیمت سالانه : 55000 تومان

مقدار فضا:4 گیگ
امکانات : نامحدود
قیمت سالانه : 64000تومان

مقدار فضا: 5 گیگ
امکانات : نامحدود
قیمت سالانه : 99000تومان


پشتیبانی 24 ساعته
تحویل فوری
www.abannic.com
موبایل: 09125006461