دوست گرامی
این جوری نیست
من خودم با ای پی ها دارم کار می کنم
3 رقم تغییر نمی کنه . فقط تو isp یک رقم اول که می تواند هر عددی باشد ( یک رقمی) اون مختص به همه است
ولی 3 رقم بعد اش ( 1 بخش با 3 رقم) مخصوص خودش است .
برای مثال برید تو کابران انلاین وی بی ایران ببینید خودتان .