بعد از ارائه مجموعه درایورهای کارتهای گرافیک GeForce‌ حالا نوبت به کارتهای گرافیک ATI با چیپست Radeon می رسد.

*

سایت ATI و در واقع AMD را زیر رو کردیم تا بتوانیم کلیه درایورها را با نام دقیق استخراج کنیم.

*

ویژگی‌های این مجموعه:

- ارائه درایورها با ورژن دقیق

- مشخص کردن 32 بیتی و 64 بیتی بودن درایورها

- تفکیک با توجه به ویندوز پشتیبانی کننده

- ارائه درایورهای ویندوز XP‌ و ویستا و حتی ویندوز 7

- ارائه مناسبترین و جدیدترین درایور حتی بهتر از سایت ATI

- حذف درایورهای تکراری

- تصحیح حجم و نام درایورها حتی نسبت به سایت ATI

- ذکر حجم برای هر درایور و فایل

و ...

*

سه دسته اصلی درایور:

1- کارت‌های سری HD که عبارتند از:

ATI Radeon™ HD 6800 Series

ATI Radeon™ HD 5900 Series

ATI Radeon™ HD 5800 Series

ATI Radeon™ HD 5700 Series

ATI Radeon™ HD 5600 Series

ATI Radeon™ HD 5500 Series

ATI Radeon™ HD 5400 Series


ATI Radeon™ HD 4890 Series

ATI Radeon™ HD 4870 X2 Series

ATI Radeon™ HD 4850 X2 Series

ATI Radeon™ HD 4800 Series

ATI Radeon™ HD 4700 Series


ATI Radeon™ HD 4670 Series

ATI Radeon™ HD 4650 Series

ATI Radeon™ HD 4600 Series

ATI Radeon™ HD 4550 Series

ATI Radeon™ HD 4350 Series

ATI Radeon™ HD 4200 Series

ATI Radeon™ HD 4250

ATI Radeon™ HD 4290


ATI Radeon™ HD 3800 Series

ATI Radeon™ HD 3600 Series

ATI Radeon™ HD 3400 Series

ATI Radeon™ HD 3300 Series

ATI Radeon™ HD 3200 Series


ATI Radeon™ HD 2900 Series

ATI Radeon™ HD 2600 Series

ATI Radeon™ HD 2400 Series

ATI Radeon™ 3200 Series


ATI Radeon™ 3100 Series

ATI Radeon™ 3000 Series

2- کارت‌های گرافیک‌های مخصوص لب‌تاپ سری Mobility Radeon HD که عبارتند از:

ATI Mobility Radeon™ HD 5800 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 5700 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 5600 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 5400 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 4800 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 4600 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 4500 Series

ATI Mobility Radeon™ 4100 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 3800 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 3600 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 3200 Series

ATI Mobility Radeon™ 3100 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 2700 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 2600 Series

ATI Mobility Radeon™ HD 2400 Series
3- کارت‌های سری 9500 تا X2100 که عبارتند از:

ATI Radeon 9500 Series

ATI Radeon 9550 Series

ATI Radeon 9600 Series

ATI Radeon 9700 Series

ATI Radeon 9800 Series

ATI Radeon X300 Series

ATI Radeon X550 Series

ATI Radeon X600 Series

ATI Radeon X700 Series

ATI Radeon X800 Series

ATI Radeon X850 Series

ATI Radeon X1050 Series

ATI Radeon X1300 Series

ATI Radeon X1550 Series

ATI Radeon X1600 Series

ATI Radeon X1650 Series

ATI Radeon X1800 Series

ATI Radeon X1900 Series

ATI Radeon Xpress Series

ATI Radeon X1200 Series

ATI Radeon X1250 Series

ATI Radeon X2100 Series

*

4- کارت‌های سری 7000 تا 9250 که عبارتند از:

ATI Radeon 7000 Series

ATI Radeon 7200 Series

ATI Radeon 7500 Series

ATI Radeon 8500 Series

ATI Radeon 9000 Series

ATI Radeon 9200 Series

ATI Radeon 9250 Series

*

در صورت خراب شدن هر لینک با ذکر نام کامل، آن از طریق "گزارش لینک خراب" به سافت گذر اطلاع دهید.

*

نکات:

1- اگر درایوری برای ویندوز ارائه نشده مشخص می شود که شرکت ATI برای آن درایور نساخته است. (مثلا درایور ویندوز ویستا برای سری 9250)

2- لینک ها به صورت مستقیم از سایت ATI داده شده است.

3- در صورت به روز شدن درایورها، درایورهای جدید جایگزین می‌شود.

4- درایورهای ویندوز 2000 و 98 و Me به دلیل قدیمی بودن ارائه نشده است.

5- لینک درایورهای لب‌تاپ هم قرار داده شد. برای این کارت‌ها درایور ویندوز XP وجود ندارد.
منبع