لطفا اگر کسی بود این قالب رو فارسی کنه در ضمن یعنی این قالب این قدر به درد نخور بود که حتی 1 تشکر هم نشد؟