سلام
در انجمن من با وجود اینکه گروهای کربری تعریف کردم
ولی بازم واسه کاربرا میزنه
Junior Member

اینو چجوری درستش کنم؟