من فروم وی بی و با نیوک ست . انتقال دادم پست ها رو نشون میده اما امتیازات نیوک تو فروم نداره... چکار کنم؟