با درود و تسلیت خدمت هم وطنان گرامی که از مصیبت زلزله آذربایجان در رنج می باشنداحتراماً گروه فناوری و اطلاعات مایا ضمن ابراز همدردی با کلیه عذاداران آذربایجانی ، با تخصیص تخفیف ناقابل 50 درصدی (تا پایان هفته آینده) نسبت به خریدهای آذربایجانی های محترم، تلاش خود را در جهت کمک به تسکین این درد عظیم اعلام می نماید.

امید است این تحفه حقیر، قابل باشد.

کد تخفیف: با توجه به اینکه این تخفیف تنها جهت آذربایجانی ها می باشد، کد تخفیف با مکاتبه با بخش فنی تقدیم میشود.به امید آنکه دیگر در ایرانمان چنین اتفاق ناگواری پیش نیاید.

با تأسف و احترام

گروه فناوری مایا