باسلام..من كاربر هام كه براي هم پيام ميزارن رنگ پشام به صورت خودكار سفيد هست!!اگه بخوام اين رنگ رو مشكي كنم بايد چي كار كنم؟؟ميشه بهم بگين؟؟