دوستان لطفا تاپیک های فسیل رو بالا نیارید .
+ درصورتی که سئوالی دارید لطفا تاپیک جداگانه ایجاد بفرمایید
باتشکر
بسته شد