آقا ما هر چی گشتیم نشد اینو پیدا کنیم و درستش کنیم.
تو side bar ما این شکلی می نویسه :
نوشته شده توسط Noel (0 پاسخ ها)
من از کجا باید این پرانتز ها رو بر دارم؟