وقتی عکسی رو از مبدا کپی می زنم و تو انجمن پیست میکنم این پیغام میاد(البته برای بعضی از کاربر ها اینجوریه)
دلیلش چیه؟

----------------------------------------------
403 Forbidden

Access to this resource on the server is denied!
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site