سلام
من فضای هاستم یهو هر روز، کم کم پر شد
وقتی از قسمت Disk Space Usage نگاه کردم دیدم قسمتی به اسم tmp/ حدود 140mb فضا پر اشغال کرده
اون فایل ها چی هستن؟؟ مثل temp ویندوز هست که باید پبک کرد یه نه؟؟ اگه پاک بشه انجمن خراب میشه؟؟