سلام

چطوری میشه هک حالت من رو که در ناوبار هست بزارم تو قسمت اطلاعات خود را ویرایش کنید؟