من وقتی که رنک ها رو میذارم درج میشه و لی با سایز معینی که خود قالب داره اندازش بالای آواتار میاد!

من با کد :

<br><img src="http://rap2rap3.org/forum//images/ranks/admin.png" width="170" height="55">

زدم که سایز دلخواه هم بیاد باز هم همون اومد

با این زدم

<br><img src="http://rap2rap3.org/forum//images/ranks/admin.png"">

باز هم همون سایز اومد !

مشکل چیه ؟