سلام
انجمن مپ ( sitemap.xml ) داره که توی گوگل ثبت کنم؟
اگر بله چطور باید بسازم و...

آموزش در حد مبتدی باشه، ممنونم