درود بر شما
بنده می خواستم در هک وی بی شاپ امتیاز تعریف کنم
در تصویر زیر Table and Points Column رو تکمیل کنیم
برای هک
Thumbs Up می خوام که هر یدونه امتیاز مثبت بهش 1 امتیاز در شاپ بده