دیگه وقتی شما دسترسی هارو برای مهمان میبندید در گوگل و یاهو یا هرچیزی دیگه همون دسترسی هاست و برای مهمان انجمن بستس نه مشکلی پیش نمیاد !