سلام دوستان

چرا باتشکر کردن کاربرجدید از ارسالی ها سایت ،به نوشته های کاربر در پست بیت اضافه می شودفقط به عدد اضافه می شود؟ ! دوستان راتهنمایی کنید.