سلام

من در تنظیمات میزنم که همان ویرایش توسط رو نبینه ولی وقتی به صورت مهمان وارد میشم هنوز معلومه.

تو تنظیمات گروه کاربری مهمان نمایش پیام " ویرایش توسط ... " در پست های ویرایش شده؟ رو خیر گذاشتم