سلام
در تنظیمات اصلی امکان پاک کردن گزارش کار برای مدیر خاص هست؟