دوست عزیز ی دنیا ممنون به فکر منی
دست درد نکن
ولی اگه بشه ی بنر بهتر بسازن ممنون میشم