سلام ببخشدی من می خواستم بدونم چطوری میشه دسترسی مدیران بخش از حذف پیام پروفایل رو قطع کنم ؟!یعنی نتونن پیام پروفایل رو حذف یا ویرایش کنن ؟چطوری این کارو کنم؟؟