سلام من میخواستم که اندازه لو در انجمنم را عوض کنم اما نمیدانم چی کار منم و اندازه فعلی لو گو روی انجمنم 122*437 هست و من میخوام که اندازه آن بیشتر شود بدون این انجمن از هم بپاشد .

لطفا راهنمایی کنید