سلام

ببخشید این نوارهای زرد رنگ بالای سایت ویبیران رو وقتی ببنیدم چه جوری باید بازش کنیم که نمایش داده بشن

ممنون