سلام
میشه کاری کرد که یک سری از فیلد ها فقط واسه یک گروه کاربری خاص نمایش داده بشه؟