چرا ویبولتین نسخه 3.8.7 گزینه تشکز کاربر رو نداره و اگه داره چطور فعال میشه ؟