خير دوست عزيز ،درست متوجه نشديد حالا خودشون ميان انجام ميدن مشخص ميشه