درود
در خواست هک زیر را داشتم نمیدونم اسمش چیه
کار هک اینطوریه وقتی یک متنی را انتخاب میکنی ایکون جستجو ظاهر میشه که با کلیک روی ان نوار جستجو در همان صفحه میاد اینم شات