من هکی می می خوام که دیگه نشینم با ftp و ... فایل های هک رو آپلود کنم. می خوام وقتی هک رو ایمپورت کردم فایل هاش هم باهاش آپلود شه.
هست همچین چیزی؟