خسته نباشید.
من یه کاربر ارشد تو انجمنم دارم.اگه بخواد کاربری رو حذف کنه باید کجا بره؟