با سلام سایت من موزیک هست
و روزانه تقریبا 3500 تا بازدید داره ولی باید بگم که امروز تو تهران موزیک تبلیغ زدم
و حتما امار بالاتر میره
کسی حاضر اسپانسر هاست میزبانی من بشه منم بنرشو تو سایتم میزارم