خسته نباشید..
هکی‌ هستش که BBcode رو از میهمان مخفی‌ کنه؟؟ کسی‌ این هک رو داره برای vb4 ؟
مرسی‌.