جواد جان داداش میخواستم اگه زحمتی نیست کانون هواداران سرخ رو بکن انجمن هواداران سرخ

و


یه متن دیگه هم دوباره بزار انجمن هواداران پرسپولیس


یعنی 2تا باشه!

یکی اون اولی و یکی هم دومی داداشم

عکس http://up.vbiran.ir/images/oulfrm3d3kgf9bslxpv.gif