سلام
کسی میدونه چطور میتوان فایل های پیوست در یک موضوع را چطوری بصورت یک جا حذف کرد؟
مثلا یک فایل در پست 2 هست یکی در پست 5 یکی در پست 8 و...
میخواهم همه را با هم حذف کنم.اگر روشی هست لطفا توضیح دهید