با اینکه گزینه مشاهده ای پی برای مدیر کل فعال هست اما در انجمن ای پی ها نشون داده نمیشه


در ضمن در تنظیمات اصلی هم روی گزینه ثبت ای پی تیک زدم