درود.
وقتی کاربری میخواد توانجمن ثبت نام کنه با اینکه اون یوزری که میخواد ،تو سایت وجود نداره اما میگه این یوزر در دیتابیس وجود داره!
مشکل از چی میتونه باشه؟