سلام تو ادمین سی پی وقتی بر روی صفحه اصلی سایت کلیک میکنم به ادرس زیر میره
http://www.*******.ir/.php