من امروز از دست این آپلود سنتر دیییونه شدم

این ارور رو میده

Warning: ob_start(): second array member is not a valid method in /home/geng/public_html/up/source/includes/data.php on line 3

data.php رو جایگزین گردم نگاش کردم هیچ مشکلی نداشت یه بار دیگه این مشکل و همین ارور رو داشت بعد یه مدت خودش خوب شد اما باز الان ...

کسی هم نمیتونه وارد بشه

خطا

ورود ناموفق

ناتوان در تنظیم کوکی ها mmh_user_session.