سلام من یه هک می خوام که بشه باهاش برای انجمنم یه rss بسازم
ممنون